Verkostoveden laadusta Humppilassa

Vedenlaadun tarkkailusta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Otettujen vesinäytteiden analysoinnit tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet otetaan pitkälti oman henkilökunnan toimesta, terveystarkastaja ottaa osan näytteistä.

Tutkimusten mukaan verkostovetemme on tutkituilta osilta hyvää talousvettä. Tarkemman tutkimusselosteen saat auki tästä.

Koiviston vedenottamon alue kattaa tällä hetkellä pääosin kunnan taajama-alueen. Murron vedenottamon alue kattaa tällä hetkellä kakkostien koillispuolen sekä ysitien luoteispuolen. Huhdin vedenottamon alue alkaa Entuntien sekä Välimäentien kohdalla, jatkuen siitä kohtaa Jokioisten suuntaan.

Verkostovesi on Humppilassa Koiviston ja Murron vedenottamoiden alueella pehmeää, Huhdin vedenottamon alueella puolestaan keskikovaa. Veden kovuus vaihtelee verkostoalueittain arvojen 3,0 - 6,4 dH (saksalaiset kovuusasteet) / 0,54 - 1,1 mmol/l (SI-järjestelmän mukaiset yksiköt) välillä.