Tilinpäätös 31.12.2017

Humppilan Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin 18.4.2018. Kokouksessa oli edustettuna 104 osaketta yhtiön 250 osakkeesta.

Kokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2017 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille (hallitus ja toimitusjohtaja) vuodelta 2017. Tilikauden voitto 13.661,49 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei osakkaille jaeta osinkoa.

Yhtiön hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Olavi Ketola ja Janne Turta. Hallituksen jäsenet ovat siis jatkossa Jaakko Heikkilä (pj), Markku Aalto, Reijo Syrjälä, Olavi Ketola ja Janne Turta.

Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Salla Saarinen KHT ja varatilintarkastajana Samuli Hakala HTM.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin yhtiölle talousarvio toimintavuodelle 2018. Puhtaan veden käyttömaksut päätettiin pitää ennallaan.

Vesihuoltolain 20§:n mukaisesti vesilaitoksen tulee julkistaa tilinpäätöksensä julkisessa tietoverkossa. Julkistettavia asioita ovat yhtiön tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Mikäli yhtiöllä on vesiliiketoiminnan lisäksi muita liiketoimintoja, tulee eri toiminnot eriyttää toisistaan omilla laskelmillaan. Lisäksi kirjanpitolain, osakeyhtiölain ja vesihuoltolain mukaiset toimintakertomustiedot ovat julkisia, samoin vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Em. tiedot sisältävän lyhennysotteen tilinpäätöksestä saat auki tästä. Tilintarkastuskertomuksen saat auki tästä.