Tilinpäätöksen yhtiökokouskäsittely sekä tilinpäätöstietojen julkistaminen


Kevään 2021 varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää toukokuun 2021 aikana, mikäli se vaan pystytään järjestämään terveysturvallisesti. Joka tapauksessa yhtiökokous pidetään 30.6.2021 mennessä. Yhtiökokouskutsu lähetetään tuttuun tapaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti kirjallisesti kaikille osakkeenomistajille.

Tästä löydät yhtiökokouskutsussa mainitut ladattavat materiaalit :

  • Yhtiön tilinpäätös 31.12.2020, lyhennysote (saat liitteen auki tästä klikkaamalla)
  • Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 (saat liitteen auki tästä klikkaamalla)

*****

Humppilan Vesihuolto Oy:n viimeisin varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.7.2020. Kokouksessa oli edustettuna 92 osaketta yhtiön 250 osakkeesta.

  • Kokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2019 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille (hallitus ja toimitusjohtaja) vuodelta 2019. Tilikauden voitto 2.911,71 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei osakkaille jaeta osinkoa.
  • Yhtiön hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Olavi Ketola ja Janne Turta. Hallitus järjestäytyi myös heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan itselleen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenet ovat siis jatkossa Jaakko Heikkilä (puheenjohtaja), Markku Aalto, Reijo Syrjälä, Olavi Ketola ja Janne Turta (varapuheenjohtaja).
  • Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Salla Saarinen KHT ja varatilintarkastajana Samuli Hakala HTM.
  • Lisäksi kokouksessa vahvistettiin yhtiölle talousarvio toimintavuodelle 2020. Puhtaan veden käyttömaksut päätettiin pitää ennallaan. Perusmaksuja päätettiin korottaa 1.9.2020 lukien 20%.

Vesihuoltolain 20§:n mukaisesti vesilaitoksen tulee julkistaa tilinpäätöksensä julkisessa tietoverkossa.