Uutiset

Muistathan juoksuttaa juomavetesi?

07.04.2020

Kiinteistöjen vesijohdoista ja vesihanoista voi liueta veteen nikkeliä, lyijyä ja kuparia - jos vesi on seissyt kiinteistön putkistossa tuntikausia tai käytössä on alle vuoden ikäiset vesikalusteet. Tämä käy ilmi Aalto-yliopistossa tehdystä diplomityöstä, jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea. Veden juoksuttaminen poisti haitalliset metallipitoisuudet. 30.3.2020 otetuissa vesinäytteissä on tutkittu mm. edellä mainittujen metallien esiintymistä juomavedessä. Tutkimustuloksista näkyy hyvin se, että suoraan vesihanasta ilman juoksutusta otetuissa näytteissä kuparin, lyijyn ja nikkelin pitoisuudet olivat hiukan koholla, mutta kun samasta näytteenottopisteestä otettiin toinen vesinäyte juoksutuksen jälkeen, laskivat metallipitoisuudet alaspäin. Sekä juoksutetun että juoksuttamattoman juomaveden metallipitoisuudet olivat talousvesiasetuksen asettamien vaatimusten mukaisia.

Muista siis juoksuttaa vettä vähintään 10 sekuntia ja joka tapauksessa niin kauan että vesi tuntuu selkeästi kylmältä aina, kun käytät hanavettä juomavetenä tai ruoanlaittoon. Tämä kannattaa muistaa erityisesti aamuisin, työpäivän päätteeksi kotiin palatessa tai vaikkapa lomalta kotiutuessa. Käytä juoksuttamasi vesi esim. huonekasvien kasteluun tai wc:n huuhteluun, niin vettä ei mene hukkaan.

vesihana.jpg
Kuva. Juoksuta vettä ennen sen käyttämistä ruoanlaittoon tai juomiseen, kunnes se tuntuu kylmältä!

Aalto-yliopiston diplomityönä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että hanaveden metallipitoisuudet olivat sitä korkeammat, mitä kauemmin vesi oli seissyt vesijohdoissa. Seisotusajan lisäksi veden metallipitoisuuteen vaikutti kiinteistön hanan ja putkiston ikä sekä niissä käytetyt materiaalit. Nikkeliä liukeni veteen erityisesti kiinteistöissä, joissa hana oli uusittu alle vuotta aiemmin ja kuparia kiinteistöissä, joissa kupariputket olivat alle vuoden vanhoja. Nikkeli oli todennäköisesti peräisin hanan nikkeli-kromipinnoitteesta. Lyijyä voi liueta veteen messinkiosista, kuten hanoista ja vesijohtojen liitoskappaleista.

  • Talousveden nikkelipitoisuuden enimmäisarvo ylittyi litran vesinäytteissä kolmasosassa kohteista, kun vesi oli seisonut käyttämättömänä yli 8 tunnin ajan. Nikkelin pitoisuus laski kuitenkin turvalliselle tasolle heti, kun hanan sisällä seissyt vesi oli laskettu pois.
  • Lyijyn osalta enimmäisarvo ylitti laatusuosituksen seisoneessa vedessä yhdessä näytepisteessä ja oli lisäksi lähellä raja-arvoa muutamassa näytepisteessä. Pitoisuus laski kuitenkin alemmalle tasolle heti, kun hanan sisällä seissyt vesi oli laskettu pois.
  • Kuparipitoisuus oli koholla muutamassa kohteessa, mutta sille asetettu laatuvaatimus ei ylittynyt. Kuparinkin pitoisuus laski alemmalle tasolle heti, kun hanan sisällä seissyt vesi oli laskettu pois.

Tutkimuksen taustalla oleva EU:n juomavesidirektiivin muutos edellyttää, että kuparin, lyijyn ja nikkelin pitoisuudet kylmässä hanavedessä tutkitaan jatkossa näytteestä, joka on otettu ilman veden juoksuttamista. Uuden näytteenottotavan tarkoituksena on auttaa havaitsemaan kiinteistöjen vesikalusteiden ja -johtojen mahdollinen heikentävä vaikutus veden laatuun. Jos talousveden metallipitoisuuksissa löydetään ylityksiä, selvitetään, löytyykö syy kiinteistön vesijärjestelmästä vai vesilaitoksen toimittamasta vedestä. Sen jälkeen terveydensuojeluviranomainen velvoittaa vastuutahon korjaamaan tilanteen.

Linkki Meri Sipilän diplomityöhön Kiinteistöjen vesijohdoista ja -kalusteista talousveteen liukenevat metallit.

Aikaisemmat uutiset

25.01.2021Vuotoepäilys Murron vedenottamon alueella
24.01.2021Huhdin vedenottamo poissa käytöstä
10.12.2020Asiakaskirje 9.12.2020
01.12.2020Olemme muuttaneet
02.11.2020Toimi oikein: maskit sekajätteeseen!
01.11.2020Verkostovetemme laadusta
08.10.2020Voit käyttää hanavettä turvallisin mielin
08.10.2020Toimistomme suljettuna toistaiseksi
08.10.2020Vesilaskumme luentaohjetta
23.07.2020Hinnasto päivitetty 1.9.2020 lukien

Siirry arkistoon »