Uutiset

Tietosuojaselosteen päivitys 4.9.2019

04.09.2019

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. Näitä periaatteita ovat mm. henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi ja täsmällisyys ja tietojen säilytyksen rajoittaminen.

Olemme päivittäneet tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojaselosteemme 4.9.2019:

  • Kohtaan "7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille" on lisätty uusi kappale loppuun, missä selvennetään Forssan kaupungin ympäristönvalvonnan sekä rakennusvalvonnan roolia KeyAqua-verkkotietojärjestelmässämme: "Henkilötietojasi käsittelee yhteisrekisterinpitäjänä myös Forssan kaupungin ympäristönvalvonta sekä rakennusvalvonta. Em. yksikköjen viranhaltijoilla on KeyAqua -verkkotietojärjestelmään liittyen katseluoikeudet. Mahdolliset yhteydenotot rekisterinpitäjään oikeuksiesi ja henkilötietojesi käsittelyä koskien tulee osoittaa näiltä osin Yhtiölle."
  • Lue päivitetty seloste tietosivultamme http://www.humppilanvesi.fi/tietosuojaseloste

Saat päivitetyn selosteen halutessasi sähköpostitse/postitse kotiisi kirjallisesti laittamalla meille pyynnön osoitteeseen palaute(a)humppilanvesi.fi. Laita viestisi otsikoksi "Tietosuojaselosteen tilaus" ja kirjoita nimesi sekä postiosoitteesi viestikenttään.

Aikaisemmat uutiset

19.11.2019Varmista että vesilaskusi tulee perille
11.10.2019Vedenjakelualueet vedenottamoittain
19.09.2019Jätevesilaskutuksesta
19.09.2019Omatoiminen varautuminen?
04.09.2019Tietosuojaselosteen päivitys 4.9.2019
23.08.2019Verkostovetemme laadusta
22.07.2019KORJATTU / Runkovesijohdon rikkoutuminen 22.7.2019 Rautasuontiellä
08.07.2019KORJATTU / Verkostovuoto Huhtaalla
23.05.2019Tilinpäätös 31.12.2018
10.05.2019Vesilaskumme luentaohjetta

Siirry arkistoon »