Vedenlaatu Humppilassa

Vedenlaadun tarkkailusta vastaa Etelä-Hämeen Ympäristöterveydenhuolto. Otettujen vesinäytteiden analysoinnit tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet otetaan pitkälti oman henkilökunnan toimesta, terveystarkastaja ottaa osan näytteistä.

Verkostovetemme on tutkituilta osilta hyvää talousvettä. Verkostovettä on viimeksi tutkittu 17.6.2024.

Vesinäytteiden testausselosteen saat auki tästä.

Vedenottamoista tuotannossa ovat Koiviston ja Murron vedenottamot. Huhdin vedenottamon vedenjakelualueelle toimitetaan vettä Koiviston vedenottamolta.

Jokioisille myytävä tukkuvesi toimitetaan Koiviston vedenottamolta, Punkalaitumelle myytävä tukkuvesi puolestaan Murron vedenottamolta.

Verkostoveden kovuusasteen mukaan vesi on Humppilassa kaikilla vedenjakelualueilla pehmeää. Pärjäät siis pienemmällä määrällä pesuainetta pyykin- ja astianpesussa (ei tarvetta pehmennyssuolan käyttöön).

Veden kovuusaste vaihtelee vedenottamoittain SI-järjestelmän (mmol/l) mukaisesti seuraavasti (viimeisin tutkimuspäivä 17.6.2024):
- Koivisto (sis. Huhti) / 0,60 mmol/l
- Murto / 0,76 mmol/l

Verkostovesi ei ole Humppilassa metalliputkia/metallisia liittimiä syövyttävää tehtyjen tutkimusten mukaan (viite: Valvira, Ohje 5/2020; Talousvesiasetuksen soveltamisopas, Osa III, Enimmäisarvojen perusteet). Vesinäytteiden tuloksista on laskettu nk. syövyttävyysindeksi. Ko. indeksin tulee asetuksen soveltamisoppaan mukaan olla vähintään 1,5 jotta vesi ei ole syövyttävää metalliputkille.

Syövyttävyysindeksi vaihtelee vedenottamoittain seuraavasti:
- Koivisto (sis. Huhti) 1,5 (tutkimuspäivä 17.6.2024)
- Murto 2,4 (tutkimuspäivä 17.6.2024)