Vedenlaatu Humppilassa

Vedenlaadun tarkkailusta vastaa Etelä-Hämeen Ympäristöterveydenhuolto. Otettujen vesinäytteiden analysoinnit tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet otetaan pitkälti oman henkilökunnan toimesta, terveystarkastaja ottaa osan näytteistä.

Verkostovetemme on tutkituilta osilta hyvää talousvettä. Verkostovettä on viimeksi tutkittu 13.12.2023.

Vesinäytteiden testausselosteen saat auki tästä. Verkostoveden näytenumero 23TV18123 on otettu Koiviston vedenjakelualueelta ja verkostoveden näytenumero 23TV18124 on otettu Murron vedenjakelualueelta.

Vedenottamoista tuotannossa ovat Koiviston ja Murron vedenottamot. Huhdin vedenottamon vedenjakelualueelle toimitetaan vettä Koiviston vedenottamolta.

Jokioisille myytävä tukkuvesi toimitetaan Koiviston vedenottamolta, Punkalaitumelle myytävä tukkuvesi puolestaan Murron vedenottamolta.

Verkostoveden kovuusasteen mukaan vesi on Humppilassa kaikilla vedenjakelualueilla pehmeää. Pärjäät siis pienemmällä määrällä pesuainetta pyykin- ja astianpesussa (ei tarvetta pehmennyssuolan käyttöön).

Veden kovuusaste vaihtelee vedenottamoittain SI-järjestelmän (mmol/l) mukaisesti seuraavasti (viimeisin tutkimuspäivä 11.7.2023):
- Koivisto (sis. Huhti) / 0,62 mmol/l
- Murto / 0,72 mmol/l

Veden kovuusaste vaihtelee vedenottamoittain saksalaisen järjestelmän (ºdH) mukaisesti seuraavasti (viimeisin tutkimuspäivä 20.4.2022):
- Koivisto / 3,3 ºdH
- Huhti / 5,8 ºdH
- Murto / 4,5 ºdH

Veden syövyttävyyttä on arvioitu viimeksi 11.7.2023. Tehtyjen tutkimusten mukaan verkostovesi ei ole syövyttävää Humppilassa (viite: Valvira, Ohje 5/2020; Talousvesiasetuksen soveltamisopas, Osa III, Enimmäisarvojen perusteet). Syövyttävyysindeksin tulee asetuksen soveltamisoppaan mukaan olla vähintään 1,5 jotta vesi ei ole syövyttävää metalliputkille.

Syövyttävyysindeksi vaihtelee vedenottamoittain seuraavasti:
- Koivisto (sis. Huhti) 1,8 (tutkimuspäivä 11.7.2023)
- Murto 2,7 (tutkimuspäivä 11.7.2023)