Verkostoveden laadusta Humppilassa

Vedenlaadun tarkkailusta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Otettujen vesinäytteiden analysoinnit tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet otetaan pitkälti oman henkilökunnan toimesta, terveystarkastaja ottaa osan näytteistä.

Verkostovetemme on tutkituilta osilta hyvää talousvettä. Verkostovettä on viimeksi tutkittu 14.8.2019.

Verkostoveden ja erikseen vedenottamoilta lähtevän veden vesinäytteiden tutkimusselosteen saat auki tästä.

Vedenottamoiden tämän hetkiset jakelualueet näet täältä.

Jokioisille myytävä tukkuvesi toimitetaan Koiviston vedenottamolta, Punkalaitumelle myytävä tukkuvesi puolestaan Murron vedenottamolta.

Verkostovesi on Humppilassa Koiviston ja Murron vedenottamoiden alueilla pehmeää, Huhdin vedenottamon alueella puolestaan keskikovaa. Veden kovuutta on viimeksi tutkittu 20.2.2019.

Veden kovuus vaihtelee vedenottamoittain saksalaisen järjestelmän (ºdH) mukaisesti seuraavasti:
- Koivisto / 3,6 ºdH
- Huhti / 6,4 ºdH
- Murto / 4,3 ºdH

Veden kovuus vaihtelee vedenottamoittain SI-järjestelmän (mmol/l) mukaisesti seuraavasti:
- Koivisto / 0,64 mmol/l
- Huhti / 1,1 mmol/l
- Murto / 0,77 mmol/l

Veden syövyttävyyttä on arvioitu viimeksi 20.2.2019. Tehtyjen tutkimusten mukaan verkostovesi ei ole syövyttävää Humppilassa (talousvesiasetuksen 461/2000 soveltamisopas, syövyttävyysindeksin laskenta).

Syövyttävyysindeksin tulee asetuksen soveltamisoppaan mukaan olla vähintään 1,5. Laskettu indeksi vaihtelee vedenottamoittain seuraavasti:
- Koivisto 2,0
- Huhti 3,5
- Murto 2,1