Vedenlaatu Humppilassa

Vedenlaadun tarkkailusta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Otettujen vesinäytteiden analysoinnit tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet otetaan pitkälti oman henkilökunnan toimesta, terveystarkastaja ottaa osan näytteistä.

Verkostovetemme on tutkituilta osilta hyvää talousvettä. Verkostovettä on viimeksi tutkittu 22.2.2023.

Vesinäytteiden tutkimusselosteen saat auki tästä.

Vedenottamoista tuotannossa ovat Koiviston ja Murron vedenottamot. Huhdin vedenottamon toiminta-alueelle toimitetaan vettä Koiviston vedenottamolta.

Jokioisille myytävä tukkuvesi toimitetaan Koiviston vedenottamolta, Punkalaitumelle myytävä tukkuvesi puolestaan Murron vedenottamolta.

Verkostovesi on Humppilassa Koiviston ja Murron vedenottamoiden alueilla pehmeää, Huhdin vedenottamon alueella puolestaan keskikovaa. Veden kovuutta on viimeksi tutkittu 20.4.2022.

Veden kovuus vaihtelee vedenottamoittain saksalaisen järjestelmän (ºdH) mukaisesti seuraavasti:
- Koivisto / 3,3 ºdH
- Huhti / 5,8 ºdH
- Murto / 4,5 ºdH

Veden kovuus vaihtelee vedenottamoittain SI-järjestelmän (mmol/l) mukaisesti seuraavasti:
- Koivisto / 0,63 mmol/l
- Huhti / 1,00 mmol/l
- Murto / 0,85 mmol/l

Veden syövyttävyyttä on arvioitu viimeksi 20.6.2022 ja 14.12.2022. Tehtyjen tutkimusten mukaan verkostovesi ei ole syövyttävää Humppilassa (viite: Valvira, Ohje 5/2020; Talousvesiasetuksen soveltamisopas, Osa III, Enimmäisarvojen perusteet).

Syövyttävyysindeksin tulee asetuksen soveltamisoppaan mukaan olla vähintään 1,5, jotta vesi ei ole syövyttävää metalliputkille. Laskettu indeksi vaihtelee vedenottamoittain seuraavasti:
- Koivisto 1,7 (tutkimuspäivä 20.6.2022) ja 1,9 (tutkimuspäivä 14.12.2022)
- Huhti 2,4 (tutkimuspäivä 20.6.2022)
- Murto 2,5 (tutkimuspäivä 20.6.2022)