UKK - Usein kysyttyjä kysymyksiä

Normaali vedenkäyttö?
Normaalilla vedenkäytöllä ilman turhaa tuhlausta tai pihistelyä myös verkostot toimivat siten, kuin niiden pitää toimia. Liiallinen veden säästö johtaa veden virtaaman vähenemiseen, jolloin veden viipymä verkostossa kasvaa ja veden laatu heikkenee. Asuinkiinteistöjen keskimääräinen vedenkulutus on noin 150-200 litraa / asukas / vuorokausi. Vedenkulutus vaihtelee kuitenkin paljon eri kiinteistöjen kesken, ja sen vuoksi kannattaakin omasta vesimittarista seurata itselle ominaista vedenkulutuksen määrää.

Vesikalusteiden kunnossapito
Huolehdi vesikalusteiden kunnosta. Huonokuntoiset vesikalusteet voivat päästää vettä hukkaan tuhansia kuutioita vuodessa. Esim. vuotava wc-istuin voi valuttaa vettä viemäriin jopa 3.000 m3 vuodessa. Myös pihalla sijaitsevan talosulkuventtiilin kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajan velvollisuuksiin; talosulkuventtiilin tulee tarvittaessa olla löydettävissä sekä suljettavissa.

Miksi vesimittarilukemia seurataan?
Vesimittarilukemia pyydetään asiakkailta pääsääntöisesti kerran vuodessa. Mikäli veden ja jäteveden hinnat muuttuvat jonakin muuna ajankohtana, saatetaan suorittaa ylimääräinenkin mittarinluenta hinnanmuutoshetkellä. Säännöllisesti vuosittain ilmoitetun lukeman perusteella laskutus pysyy todellisen kulutuksen tasolla eikä ylimääräisiä arviokuutioita turhaan laskuteta. Saatujen lukemien perusteella seurataan myös kiinteistön vedenkulutuksessa tapahtuvia muutoksia ja voidaan havaita vuotoja (esim. vuotava hana tai wc-istuin). Kun vesimittari luetaan vuosittain, huomataan myös mittarin mahdolliset virheet (esim. mittari on pysähtynyt). Mikäli kiinteistön asukasmäärät muuttuvat tai kulutus jostain muusta syystä muuttuu paljon, on siitäkin hyvä ilmoittaa vesilaskutukseen. Helpoiten se käy ilmoittamalla uuden mittarilukeman nettisivujemme kautta, ilmoituksen lisätiedoissa on hyvä mainita kulutusmäärän muutoksesta. Näin saadaan arviolaskutus vastaamaan paremmin todellista kulutusta, eikä tasauslaskutukseen kerry ylimääräisiä laskutettuja tai laskuttamattomia kuutioita.

Kuinka usein laskutetaan?

Vuodessa teemme pääsääntöisesti kolme laskutusta, 2 arvioon perustuen ja 1 mittarilukemiin perustuva tasauslaskutus. Pääsääntöisesti laskutamme huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa. Tasauslaskutukseen tarvittava mittarinluenta suoritetaan asiakkaille lähetettävillä mittarinlukukorteilla. Mikäli veden ja jäteveden hinnat muuttuvat, saatetaan suorittaa ylimääräinenkin mittarinluenta mittarinlukukortein.

Osalla asiakkaitamme on etäluettava vesimittari. Sen luennan hoidamme automaattisesti 2 kuukauden välein. Näiden asiakkaiden vesilaskutus perustuu aina todelliseen mittarilukeman mukaiseen kulutukseen.

Veden kovuus ja vedenpehmennyssuolojen käyttö?
Humppilan talousvesi on viimeisimmän vesianalyysin mukaan pehmeää tai puolikovaa. Astian ja pyykinpesukoneisiin ei tarvitse vedenpehmennysaineita ja pesuaineiden annostelussa voi olla säästeliäs.

Mistä johtuu veden sameus / valkoinen väri?
Se johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista kun veteen on päässyt esimerkiksi liitostöiden yhteydessä ilmaa. Vesi muuttuu seistessään melko nopeasti kirkkaaksi alhaalta ylöspäin ilman noustessa ylös. Jos sameus painuu pohjaan, on kyseessä jokin muu häiriö, tässä tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä vesilaitokseen.

Miksi vesi on joskus ruosteista / siinä on pieniä mustia hiutaleita?
Syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien irtoaminen. Tämä johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden vuoksi. Huuhtele putkistoa juoksuttamalla vettä reippaasti muutaman minuutin ajan. Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen huuhtelun jälkeen, ota yhteys vesilaitokseen.

Vesimittarin lasin alla on vettä. Onko mittari rikki?
Ei, mittari toimii luultavasti ihan oikein. Kyseessä on ns. märkälaskin mittari, jossa vesi on koneistossa.

Näyttääkö vesimittari oikein?

Vesimittarit kuuluvat vakauslainsäädännön piiriin ja mittarien virhe saa olla +/- 5% kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen. Vesilaitos tarkastuttaa pyynnöstä vesimittarin valtuutetulla tarkastajalla. Mikäli mittarista ei löydy virhettä, vesilaitos laskuttaa asiakasta tarkastusmaksulla.

Miksi joudun maksamaan tonttijohdon kunnossapidon?
Liittymissopimuksen mukaan kunnossapito- ja rakentamisvastuun rajapinta on joko tontin rajalla tai tonttisulkuventtiilin kohdalla - riippuen kumpi on lähempänä kiinteistöä. Liittymissopimuksessa voidaan sopia poikkeavasta vastuunjaosta. Kiinteistön ja rajapinnan välinen osuus on tonttivesijohtoa, minkä huolto- ja korjauskustannus kuuluu asiakkaalle.