Tilinpäätös 31.12.2018

Humppilan Vesihuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin 22.5.2019. Kokouksessa oli edustettuna 39 osaketta yhtiön 250 osakkeesta.

Kokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2018 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille (hallitus ja toimitusjohtaja) vuodelta 2018. Tilikauden voitto 15.581,42 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei osakkaille jaeta osinkoa.

Yhtiön hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Jaakko Heikkilä, Markku Aalto ja Reijo Syrjälä. Hallitus järjestäytyi myös heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan itselleen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenet ovat siis jatkossa Jaakko Heikkilä (pj), Markku Aalto, Reijo Syrjälä, Olavi Ketola ja Janne Turta.

Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Salla Saarinen KHT ja varatilintarkastajana Samuli Hakala HTM.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin yhtiölle talousarvio toimintavuodelle 2019. Puhtaan veden käyttömaksut päätettiin pitää ennallaan.

Vesihuoltolain 20§:n mukaisesti vesilaitoksen tulee julkistaa tilinpäätöksensä julkisessa tietoverkossa. Julkistettavia asioita ovat yhtiön tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Mikäli yhtiöllä on vesiliiketoiminnan lisäksi muita liiketoimintoja, tulee eri toiminnot eriyttää toisistaan omilla laskelmillaan. Lisäksi kirjanpitolain, osakeyhtiölain ja vesihuoltolain mukaiset toimintakertomustiedot ovat julkisia, samoin vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Em. tiedot sisältävän lyhennysotteen tilinpäätöksestä saat auki tästä. Tilintarkastuskertomuksen saat auki tästä.