Tilinpäätöksen yhtiökokouskäsittely sekä tilinpäätöstietojen julkistaminen


Kevään 2021 varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 22.6.2021, mikäli se vaan pystytään järjestämään terveysturvallisesti. Yhtiökokouskutsu on lähetetty 1.6.2021 yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti kirjallisesti kaikille osakkeenomistajille.

Täältä löydät yhtiökokouskutsussa mainitut ladattavat materiaalit (materiaalit saa halutessaan myös itselleen postitse tai sähköpostitse):

*****

Humppilan Vesihuolto Oy:n viimeisin varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.7.2020. Kokouksessa oli edustettuna 92 osaketta yhtiön 250 osakkeesta.

  • Kokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2019 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille (hallitus ja toimitusjohtaja) vuodelta 2019. Tilikauden voitto 2.911,71 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei osakkaille jaeta osinkoa.
  • Yhtiön hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Olavi Ketola ja Janne Turta. Hallitus järjestäytyi myös heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan itselleen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenet ovat siis jatkossa Jaakko Heikkilä (puheenjohtaja), Markku Aalto, Reijo Syrjälä, Olavi Ketola ja Janne Turta (varapuheenjohtaja).
  • Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Salla Saarinen KHT ja varatilintarkastajana Samuli Hakala HTM.
  • Lisäksi kokouksessa vahvistettiin yhtiölle talousarvio toimintavuodelle 2020. Puhtaan veden käyttömaksut päätettiin pitää ennallaan. Perusmaksuja päätettiin korottaa 1.9.2020 lukien 20%.

Vesihuoltolain 20§:n mukaisesti vesilaitoksen tulee julkistaa tilinpäätöksensä julkisessa tietoverkossa.