Tilinpäätöksen yhtiökokouskäsittely sekä tilinpäätöstietojen julkistaminen

Humppilan Vesihuolto Oy:n viimeisin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2022. Kokouksessa oli edustettuna 39 osaketta yhtiön 250 osakkeesta.
  • Kokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2021 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille (hallitus ja toimitusjohtaja) vuodelta 2021.
  • Tilikauden voitto 9.632,21 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
  • Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei osakkaille jaeta osinkoa.
  • Yhtiön hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Janne Turta ja Olavi Ketola. Hallituksen jäsenet ovat siis jatkossa Jaakko Heikkilä, Markku Aalto, Reijo Syrjälä, Olavi Ketola ja Janne Turta.
  • Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Salla Saarinen KHT ja varatilintarkastajana Samuli Hakala HTM.

Vesihuoltolain 20§:n mukaisesti vesilaitoksen tulee julkistaa tilinpäätöksensä julkisessa tietoverkossa. Julkistettavia asioita ovat yhtiön tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Mikäli yhtiöllä on vesiliiketoiminnan lisäksi muita liiketoimintoja, tulee eri toiminnot eriyttää toisistaan omilla laskelmillaan. Lisäksi kirjanpitolain, osakeyhtiölain ja vesihuoltolain mukaiset toimintakertomustiedot ovat julkisia, samoin vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Saat yhtiön tilinpäätöksen julkiset osat auki alapuolelta:

Tilinpäätöksen lyhennysotteen ja tilintarkastuskertomuksen saat myös halutessasi sähköpostitse tai postitse.