Vesihuoltolaitoksen taksa

Humppilan Vesihuolto Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt nostaa puhtaan veden perusmaksua 1.7.2024 lukien. Puhtaan veden käyttömaksu pysyy ennallaan.
Päivitetyn hinnaston saat auki klikkaamalla tästä.


Vesihuoltolain 18 § mukaisesti vesilaitoksen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä se voi kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä käyttökustannukset. Lisäksi asiakkaiden kannalta tasapuolisella hinnoittelulla turvataan vesilaitoksen nykyistä ja tulevaa toimintakykyä sekä varaudutaan mahdollisiin häiriötilanteisiin.

  • Käyttömaksulla katetaan yhtiön vedenhankinnan ja jakelun aiheuttamia muuttuvia kustannuksia sekä lisäksi yhtiön yleisiä kustannuksia. Käyttömaksua peritään sen mukaan, kuinka paljon kukin asiakas kuluttaa vettä. Asiakkaan maksamasta veden kokonaisvuosikustannuksesta suurin osa koostuu yleensäkin juuri käyttömaksusta.
  • Perusmaksu on kiinteä, vedenkulutuksesta riippumaton maksu ja se määräytyy kiinteistöön asennetun vesimittarin kokoluokan mukaan. Perusmaksulla katetaan mm. nykyisen vedenjakeluverkoston korjaus-/ylläpitokustannuksia sekä asiakkaiden vesimittareiden sekä tonttisulkuventtiileiden vaihtokustannusta. Mitä suurempi verkosto-osuus yhtä liittyjää kohden on, sitä suurempi perusmaksun osuuden pitää olla perus- ja käyttömaksun muodostamasta puhtaan veden kokonaisvuosikustannuksesta.

Humppilassa on rakennettu vedenjakeluverkostoa vuosien mittaan laajalle alueelle, ja tämän ansiosta vedenjakelumme piirissä ovat melkeinpä kaikki humppilalaiset. Tämä kuntalaisten vedensaannin kannalta hyvä tilanne tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että vedenjakeluverkoston ylläpito ja korjaus aiheuttaa jatkossa yhä enemmän kustannuksia yhtä liittyjää kohden.

Edellinen korotus perusmaksuun on tehty 1.7.2022. Puhtaan veden perusmaksut 1.7.2024 lukien ovat seuraavat:

  1. Suurimmalla osalla asiakkaita on käytössä pienempi 20mm kokoluokan vesimittari. Niissä arvonlisäverollinen (alv 24%) perusmaksu on 1.7.2024 alkaen 69,30 euroa/vuosi. Veden kokonaiskustannus nousee korotuksen myötä 1,50 euroa/kuukausi (sis. alv24%).
  2. Pienellä osalla asiakkaita (lähinnä taloyhtiöt, jotkut maatilat, hallit) on käytössä isomman kokoluokan vesimittari. Niissä arvonlisäverollinen (alv 24%) perusmaksu 1.7.2024 lukien on 207,91 euroa/vuosi. Veden kokonaiskustannus nousee 4,49 euroa/kuukausi (sis. alv24%).

*****
Humppilan Vesihuolto Oy laskuttaa oman laskutuksensa yhteydessä Humppilan kunnan puolesta jäteveteen liittyvät maksut (perusmaksu, käyttömaksu) kunnalta saadun ohjeistuksen mukaisesti, ja tilittää jätevesimaksut bruttona kunnalle.

Itse jätevesiliittymiin liittyvät asiat tulee hoitaa suoraan Humppilan kunnan teknisen toimen kanssa:
- Mari Honkonen, tekninen johtaja, puhelin 050 364 8702
- Matti Saarenmaa, rakennusmestari, puhelin 050 302 5333
- Jaana Kannisto, hallintosihteeri, puhelin 044 706 4437