Tilinpäätöksen yhtiökokouskäsittely sekä tilinpäätöstietojen julkistaminen

Humppilan Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.5.2024 alkaen kello 14.00. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Yhtiön osakkaille on lähetetty kirjallinen kokouskutsu postitse 8.5.2024.

Yhtiökokouskutsun liitteet saat auki alapuolelta:

Tilinpäätöksen lyhennysotteen ja tilintarkastuskertomuksen saat myös halutessasi sähköpostitse tai postitse.

**********

Humppilan Vesihuolto Oy:n viimeisin varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.5.2023. Kokouksessa oli edustettuna 94 osaketta yhtiön 250 osakkeesta.
  • Kokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2022 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille (hallitus ja toimitusjohtaja) vuodelta 2022.
  • Tilikauden voitto 785,79 euroa päätettiin jättää edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
  • Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei osakkaille jaeta osinkoa.
  • Yhtiön hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Jaakko Heikkilä, Reijo Syrjälä ja Tanja Leinonen. Hallituksen jäsenet ovat siis jatkossa Jaakko Heikkilä, Reijo Syrjälä, Olavi Ketola, Janne Turta ja Tanja Leinonen.
  • Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Salla Saarinen KHT ja varatilintarkastajana Samuli Hakala HTM.

Vesihuoltolain 20§:n mukaisesti vesilaitoksen tulee julkistaa tilinpäätöksensä julkisessa tietoverkossa. Julkistettavia asioita ovat yhtiön tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Mikäli yhtiöllä on vesiliiketoiminnan lisäksi muita liiketoimintoja, tulee eri toiminnot eriyttää toisistaan omilla laskelmillaan. Lisäksi kirjanpitolain, osakeyhtiölain ja vesihuoltolain mukaiset toimintakertomustiedot ovat julkisia, samoin vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Saat yhtiön tilinpäätöksen julkiset osat auki alapuolelta:

Tilinpäätöksen lyhennysotteen ja tilintarkastuskertomuksen saat myös halutessasi sähköpostitse tai postitse.